Valvecka. Vad ska jag rösta på? Tips någon? Risken finns att jag röstar på sossarna igen, bara för att de är kompetenta förvaltare som troligen inte klantar sig och ställer till allt för mycket. Mycket politik har ju senare år tyvärr mest handlat om att välja bort vad som anses vara dåligt. Inte många visioner längre. Basinkomstpartiet eller Satanistiskt initiativ är tänkbara alternativ, men vore kanske inte särskilt valtaktiskt i orostider. Problemet är kanske att jag inte kan välja en ideologi, utan helst flera. Funderar därför ibland på att starta ett socialistiskt-liberalt-konservativt parti (arbetsnamn Världsmedborgarpartiet, VMP) med denna cocktaili:

-ekonomisk och materiell socialism i vissa frågor. Helst med en rejäl, helst europeisk eller global, medborgarlön som garanterar alla välfärd. Om man lägger ner försäkringskassan, arbetsförmedlingen, socialkontor och andra liknande allt mer ovärdiga och polisiära instanser kan dessa resurser omvandlas till medborgarlön. Plus ett förstatligande eller annan kollektivisering av järnväg, post, apotek, skola, vård osv. Och ett totalförbud för bl a NPM och ojämställda löner. Detta garanterar alla mänskliga rättigheter och ger alla människor en grund att stå på för att göra fria val. Detta går förstås att kombinera med fri företagsamhet i övrigt, där ingen måste få ett godkännande av någon tribunal för att producera något.

-livsstilsliberalism. Hur man lever, vem man älskar, vad man gör, vad man tror på, vad man inte tror på, vad man prioriterar i livet mm är enligt mig överhuvudtaget inte en kollektiv, statlig eller politisk angelägenhet. (Så länge man inte skadar någon eller inskränker andras frihet). Helst ingen värdekonservatism eller moralism överhuvudtaget. Det behövs mer traditionell humanism med ett bemyndigande av individer. Här följer bla a en avreglering av alkohol, tobak osv. Och avkriminalisering (att skilja från legalisering) av droger. (Vi har skyhög dödlighet jämfört med andra länder för att missbrukare inte vågar gå till vården, myndigheter mm. FN är kritiska till att Sverige kriminaliserar sjukdomar och missbruk) Och vidare ett avlägsnande av barnbidrag, stöd till trossamfund och annat som premiererar vissa livsval före andra. Alternativt då införa bidrag för ateister och singlar, men det skulle ju bara skapa mer administration.

-kulturkonservatism. Ett begrepp som idag har kidnappats av exempelvis nationalister och behöver nyanseras. Jag tycker inte att vare sig kultur eller skola ska vara en politisk experimentverkstad. Kultur och konst bör fredas från revolutioner och bör aldrig omvandlas till redskap för höger, vänster, mitten, nationer, grupper eller annat. Kultur är större än så. Större än vår tid och vår plats. Konservatism behöver alls inte handla om nationella identiteter eller en vilja att stanna eller backa tiden. Snarare handlar konservatism om en organisk utveckling framåt, utan några kommandon, där samhället förändras i takt med att människan förändras. Kulturkonservatism handlar enligt mig bl a om att försöka förstå vad det innebär att vara människa över tid, och inbegriper allt, även punk, hiphop och avantgarde mm. Nationalromantiken var exempelvis rebellisk mot etablissemanget vid sitt genombrott. Och anses idag vara tvärtom. Om vi inte lär oss om kulturhistorien förstår vi inte vad som händer över tid och utvecklas inte framåt. Vilket kulturarv skapas i vår tid till kommande generationer? Det behövs en politik för att vårda det globala historiska och framtida kulturarvet. Med mycket större offentligt stöd till kulturarv på både europeisk och global nivå.

Om man till allt detta slutligen adderar bildningsideal, obligatorisk filosofi i hela grundskolan, arbetstidsförkortning, pacifism och kosmopolitiska visioner mm, skulle jag kunna rösta på mig själv.